Date: 01/08/2015

By: Радостина Калоянова-ученичка в 7 клас

Subject: мнение за похода

Да тръгнеш с 28 души да воюваш срещу една империя, въоръжена с най-модерното за тогава оръжие, да се промъкнеш между многобройните по онова време мюсюлмански села в Лудогорието и да стреснеш така властта, че за всяка поява и за всеки заловен бунтовник да се съобщава чак до Високата порта, това наистина е подвиг в името на свободата на България. Големият познавач на Априлското въстание като Димитър Страшимиров стига до заключението , че това са луди глави, тръгнали да свалят с черешовите си топчета Османската империя, която даже руската армия цяла година се мъчи и без малко да загуби войната.Подвигът на Таньо войвода трябва да се запази в съзнанието и паметта на поколенията чрез нас участниците в похода като безсмъртие във Вечноста.

New comment