Презентацията на тема: „Приобщаване на учениците към европейското културно и духовно наследство чрез патриотичните измерения на похода  “По пътя на четата на Таньо войвода” е представена в гр. Пловдив 2007 година на Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”-Добри педагогически практики”.

Представена от Главен учител Атанаска Стойчева, ръководител на група ученици от СОУ „Христо Ботев” гр. Разград, участници в Похода “По пътя на четата на Таньо войвода”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цели и задачи на похода

Възпитаниците на СОУ ”Хр.Ботев” гр.Разград всяка година изминават пътя на славния войвода  включвайки се в похода “По  пътя на четата на Таньо войвода”, който преминава през Разградска област от с.Пожарево Тутраканско, до с.Априлово, Поповско.

С похода се цели участниците да разширят своите знания за Априлското въстание и се запознаят с историческата съдба на втората емигрантска чета през 1876г. – четата на Таньо войвода, да изградят родолюбиви качества и национална гордост.
Походът има научно-познавателно значение и ясно изразени патриотични измерения за съхранение  на националната ни идентичност.  Запознава ни не само с историческото минало на Лудогорието, с историческите факти от превратната съдба на селищата по пътя на похода, с етнографското и фолклорно богатство на различните етноси, но и с природните забележителности на родния край!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Природни забележителности и Исторически места

 

По време на похода учениците имат възможност да се докоснат до природните красоти на трите резервата (Воден, Сборяново и Бели Лом), през които преминават пеша. В резервата Сборяново учениците разглеждат свещарските могили и тракийската царска гробница, а на Текето Демир Баба – гробницата на железния баща. В село Побит камък разглеждат етнографския музей на капанците.

Историческа справка

Четата на Таньо войвода е втората емигрантска чета в помощ на Априлското въстание – 1876г. За да се случи днес това събитие – походът заслуга има нашият съгражданин, историк, краевед, автор и изследовател на четата на Таньо войвода БОРИС ИЛИЕВ – родом от село Свещари община Исперих. 30 години събира и проучва документи за четата и събраното отразява в написани от него книги. През 1984 година експедиция под негово ръководство маркира точния път на четата от село Пожарево, Тутраканско до село Априлово, Поповско. Първият поход е организиран и осъществен през 1986 година от туристическите дружества в Тутракан, Разград и Попово с група възрастни туристи.

В сянката на Ботевата чета

          Четите на Христо Ботев и Таньо войвода преминават едновременно в България на един и същи ден 17 май 1876 година. 6 часа преди Козлодуйския десант на Ботевата чета акостира при село Пожарево, Тутраканско четата на Таньо войвода. Съдбата на двете чети е сходна - ентусиазъм, лутане сражение и разгром. Нямайки блясъка на Ботевата чета бойният път и трагичния край на Таньовата чета остават близо 120 години в забвение без да се оцени нейната роля и място в освободителните борби. Макар и със закъснение с похода, който днес се провежда се цели да се възстанови спомена за Таньовата чета, да се проучи нейната историческата мисия и се изрази признателност към Таньо войвода и всички борците отдали живота си за свободна България.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Днес и времето на Таньо войвода

Днес по пътя на четата съвместно с подкрепата и съдействието на кметовете на общините, регионалните инспекторати, общинските дирекции на образование, музеите от Тутракан, Исперих, Разград и Попово под ръководството на КПД „Родно Лудогорие – гр. София”, чиито председател е Борис Илиев се провежда традиционен туристически поход с участието на ученици, туристи и колоездачи от 6 града на България – Силистра, Тутракан, Разград, Попово, Търговище и Сливен. Походът се провежда от 30 май до 02 юни, като участниците изминават пеш и с автобус пътя на четата преминавайки през 30 села на Лудогорието. С хляб и сол и културно-образователни програми трудовите хора и учащи във всяко селище по пътя на четата посрещат походниците и ги приветстват за тяхното родолюбиво дело. Пред всички паметници участниците поднасят цветя и венци и с едноминутно мълчание почитат паметта им.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На поход с министъра на образованието Даниел Вълчев

Две поредни години във похода се включи и министъра на образованието Даниел Вълчев участвайки в тържествата по посрещане на походниците край Антимовото ханче (Тутраканско), град Исперих и село Захари Стояново, както и измина част от пътя с нас. Убеждавайки се в образователните и възпитателните цели на похода, в неговата перфектна организация и провеждане министерството обяви похода по пътя на четата на Таньо войвода за общонационален. За учебната 2007/2008 година той е включен в националния календар за извънучилищни дейности на МОН, като втори национален поход на България.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ритуализация

Знаменна група от ученици с националния трибагреник, знамето на европейския съюз и транспарант води колоната на походниците от нашето училище в знак на родолюбие и памет към националните идеали.

Чрез реализиран проект от националната програма – училището – територия на учениците, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност” са осигурени четнически и черкезки униформи за участие на учениците в инсценировки, възстановяващи исторически моменти от пътя на четата и в Прегледа на маршова и строева подготовка.

Предстои:

Изработване на Летописна книга

Транспарант – Община Разград

Туристическа униформа за походниците чрез защита на проект

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изяви на учениците

Национален конкурс и участие в прегледа на маршовата и строева подготовка

        Спечелени награди

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изяви на учениците

Краеведска дейност

Чрез Краеведската дейност - черпим знания от извора. Учениците издириха родственик на четник от четата на Таньо войвода, чиито прадядо е родственик на знаменосеца на Таньовата чета – Велко Дачев. Днес къщата на знаменосеца в гр.Вятово е изоставена и е започнала да се разрушава. Родственикът Теодоси Иванов участва в похода и имаме неговото уверение, че заедно с другите наследници ще окаже съдействие за нейната реставрация и възстановяване на автентичния и вид.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изяви на учениците

Наблюдение и участие в инсценировки по възстановяване на исторически моменти от пътя на четата

С ушитите четнически и черкезки униформи тази година, учениците ще участват във възстановка по разбиване на четата на Таньо войвода под Керчан баир, където геройски загива войводата. Наблюдават  възстановката на слизане на четата на българска земя и клетвата на брега на Дунава при село Пожарево. В Побит камък театрални самодейци от селото посрещат походниците с инсценировка по залавянето на един от четниците в кръчмата на селото.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Изяви на учениците

Популяризиране на проявата и нейната устойчивост

Учениците пишат публикации във в-к “Потомци” и местни общински издания. Ето някои техни заглавия

- “Пътят към безсмъртието”

- “Походът - една жива история”

- “Страници от миналото”

- “По стъпките на изстрадала България”

- Достойни следовници по пътя на Таньо войвода”

- “Размисли по време на поход”

Подреждат кът със снимков материал в училище след завръщането от похода

Направен е филм за похода.

Барелеф на Таньо войвода изработен от ученика Михаил Минков от паралелката по изобразително изкуство в чест на 20 годишния юбилей на похода и е подарен на културно-просветното дружество – Родно Лудогорие град София.

Учениците изработват презентации за Таньо войвода и ги представят на родителски срещи и пред ученически колективи.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изяви на учениците

Културно-образователни дейности

С Литературно-музикална композиция “ЗА БЪЛГАРИЯ” на Антимово ханче, Тутраканско – нашите учениците участваха в събор в чест на 20 годишния юбилей на похода. Незабравими ще останат и Културно-образователни дейности по време на похода  – дискотеката в град Попово, шоуто на ръководителите към участниците в чест на 01 Юни, питника, чевермето, нестинарските танци върху жаравата, и съпътстващите кръшните хора и песни.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

От мястото на събитието

На 02 юни – денят на българската признателност с тържество на Керчан баир, където геройски загива войводата Таньо Стоянов в синхрон с тържеството на Околчица завършват вълнуващите моменти от преживяното по ПЪТЯ. С тържествена проверка, вой на сирени и минута мълчание, ние походниците и всички родолюбиви българи, които изкачихме върха се прекланяме пред делото на Таньо войвода и всички борци освободители.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смисълът

Подвигът на Таньо войвода трябва да остане жив чрез нас, за да пребъде във вековете като една жива история. Пътят на Таньо е път обединяващ времена и култури – път към познание.

Така чрез похода създавайки условия за формиране на патриотизъм, чувство на национална идентичност, почит и признателност към героите отдали живата си за свободата на България това е нашият знак за приобщаването ни към общоевропейското културно и духовно наследство.