Форум Таньо войвода

Date: 01/08/2015

By: Алейна Февзиева VII кл

Subject: поход Таньо

Походът е едно чудесно преживяване на събитията и саможертвата на героите през бунтовната 1876 г.Той е най-великият урок по родолюбие.Не може да се преразкаже, трябва да се преживее.В днешно врем няма по-голям дефицит от тези ценности, свързани с националната ни идентичност.И затова всяко поколение днес дава свой отговор:Защо тези мъже, начело с войводата Таньо Стоянов са тръгнали да се борят с такава мощна империя?Всяко поколение трябва да ,,преоткрие”родната си история, да направи своя прочит на историята в духа на своето собствено историческо време.Походът ни даде възможност да се докоснем до автентичните исторически места и само тогава успяхме да осмислим историческите събития.Всичко това изгражда у нас национална гордост, патриотизъм, любов към Родината и ни зарежда с интелектуална енергия.Сега в епохата на глобализация българина става апостол на собствената си съдба, но вече в мирно време, с други средства.Походът е място, където опознаваш себе си, намираш нови приятели.Българите трябва да успеят да се вгледат в себе си и да градят бъдещето си чрез уроците от миналото.Но какво е бъдещето без здравите опори на националната ни идентичност?Таньо войвода е национален герой, в който се утвърждават ключовите понятия на тази идентичност.Походът е една добра възможност за формиране на такива добродетели и ценности, свързани с националния идеал за развитие и просперитет на Родина.

Date: 01/08/2015

By: Ростислава 7 клас

Subject: Таньо войвода

След моето участие в похода се чувствам горда българка, защото научих много неща, свързани с родолюбието на моите съграждани от Разград.Още през онова време те са едни от първите родолюбци, възкресили спомена за Таньо войвода и неговата чета.Признателна съм и благодаря на разградското гражданство за това, че:
-инициативата за маркиране на пътя на четата е на Разградския исторически музей-инициативен комитет начело с Борис Илиев/наш съгражданин, краевед/маркира пътя на четата от с.Иван Шишманово до с.Костанденец, след това ОНС-гр.Търговище маркира пътя на четата от с.Костанденец до сАприлово, Поповско;
-човекът, който е проучил четата, маркирал бойния й път и провежда традиционно поход по пътя на четата всяка година е наш съгражданин-Борис Илиев от с.Свещари, Разградско.Прекланям се пред неговото родолюбие.За съжаление почина през 2010 год.на преклонна възраст, но остави след себе си огнена диря, която да възпитава днес и в бъдеще, младото поколение в патриотизъм;
-разградчани са първите организатори на тържество-възспоменание за четата на Таньо войвода и поставят първата паметна плоча през 1936 г. с имената на четниците и войводата, за увековечаване на подвига им;
-финансирането на първите походи/до 10-тия/се осъществява от големи разградски предприятия:,,Антибиотик „и „Млин”, както и водачите на похода са изтъкнати спортисти и туристи от Разград-Марин Георгиев и Христо Василев;
-с разрешение на Изет бей от с.Кардам разградчани погребват с християнски почести отрязаната глава на Таньо войвода, незнайно къде в Разград;
Някои вече ги няма или са на преклонна възраст, други като нас с огромна енергия и патриотичен дух са поели щафетата днес, за да я предадат утре на други, които оформят своята жизнена позиция на истински родолюбци.Този поход събужда духа ни и ни зарежда с интелектуална и патриотична енергия.Гордея се, че моят град Разград е център на най-голямата туристическа проява в Североизточна България.Да пребъде този поход през вековете!.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

New comment