Poll

1.С кое историческо събитие е свързана четата на Таньо войвода?

Априлското въстание през 1876 година (8)
53%

Хайдутство (4)
27%

Руско-турската освободителна война през 1877 година (3)
20%

Total votes: 15

Poll

2.Изучава ли се делото на Таньо войвода по история?

Да (2)
13%

Не (11)
73%

Нямам информация (2)
13%

Total votes: 15

Poll

3.С кои чети на българската емиграция е свързано Априлското въстание?

Христо Ботев и Таньо войвода (10)
67%

Страхил войвода и Георги Бенковски (3)
20%

Захари Стоянов и Кочо Честименски (2)
13%

Total votes: 15

Poll

4.В кое населено място четата на Таньо войвода стъпва на българска земя?

Пожарево, Тутраканско (8)
62%

Козлодуй (2)
15%

Видин (3)
23%

Total votes: 13

Poll

5.Таньо войвода е революционер, родом от

Сливен (7)
64%

Пловдив (1)
9%

Стара Загора (3)
27%

Total votes: 11

Poll

6.Къде е разбита четата на Таньо войвода?

Керчан баир (7)
58%

връх Вола (3)
25%

Нямам информация (2)
17%

Total votes: 12

Poll

7.През коя част на България минава пътят на четата на Таньо войвода?

Североизточна България (8)
62%

Северозападна България (2)
15%

Южна България (3)
23%

Total votes: 13

Poll

8.Отразяват ли средствата за информация подвига на четата на Таньо войвода?

Да (2)
17%

Слабо (8)
67%

Нямам информация (2)
17%

Total votes: 12