Културно-просветното дружество”Родно Лудогорие”

01/07/2015 21:15

Културно-просветното дружество”Родно Лудогорие” е учредено на 02. 08. 1990 г. и е регистрирано от Разградския окръжен съд с решение от  19. 12. 1990 г. в регистъра на сдруженията с нестопанска цел, със седалище гр. Исперих от Борис Илиев – негов председател до смъртта му през 2010 г. На учредителното събрание  в гр. Исперих са присъствали съмишленици от Разград, Тутракан, Силистра,  Главиница, Завет, Исперих, Кубрат и Дулово. Приети са уставът, програмата и са определени профилите на неговата дейност. На учредителното събрание е избран управителен съвет, както следва:Борис Илиев-председател от София, заместник-председатели-Ахмед Февзиев от Разград и Илия Ангелов от Дулово, секретар-касиер Мария Бобева от Исперих и членове, които са председателите на общинските дружества в Исперих, Разград, Завет, Кубрат, Силистра и Тутракан. Така избран, управителния съвет ръководи работата на дружеството до 1993 г. Същата година за секретар на дружеството е избран директорът на „Млин”-Сали Шишманов от Разград, който работи активно до 1997 г. . От 2001 год. секретар-касиер става д-р Анатолий Кънев. От 2010 год. е председател  на КПД”Родно Лудогорие”. Още  при учредяването си дружеството отпечатва  600 броя от непериодичния си вестник-лист”Родно Лудогорие”, който си остана брой единствен. През 2003 г. е отпечатан и първият брой на списание”Път”-орган на дружеството, който продължава да се издава до днес.

                Дружеството подпомага поселищните проучвания на областта и е издало 16 книги. То съдейства  за общуването и добрите взаимоотношения между населението в Лудогорието, без разлика на вяра, народност, на партийна принадлежност и социално положение. Идеята му е, че българи, турци и други етнически групи обитават открай време тази земя и ще я населяват още векове, поради което трябва да живеят в разбирателство и взаимно уважение. Девизът на дружеството е:ДОБРОСЪСЕДСТВО, ДОВЕРИЕ, ИСТИНА, защото без истина няма доверие, а без доверие няма добросъседство. Това,  дружеството обяснява с факта, че в бита и на двата етноса има сходство и близост:оръдията на труда и стопанските дейности са еднакви, подобни са игрите и забавите им, приличат си празниците и обичаите, еднакви са баянията и магиите им против беди и болести, а в историческата им памет, въпреки тежките спомени от игото и възродителния процес, са запазени не малко предания за толерантност и взаимопомощ.

              КПД”Родно Лудогорие” популяризира тези факти, които сближават етносите. Организира съвместни мероприятия и празници на базата на традициите, поощрява взаимните гостувания по време на битови и семейни чествания, провежда екскурзии и походи за опознаване на родния край и историята му, издава книги, брошури, списания и вестници, дейности по опазване на природните забележителности и културни паметници в Лудогорието. От основаването си досега дружеството организира и провежда ежегодно два похода:По пътя на четата на Таньо войвода, преминала през Лудогорието през 1876 г. -от 30 май до 2 юни и на поход по пътя на бунтовната армия на  Шейх Бедреддин Симави, тръгнала от Лудогорието през 1416 г. -от първия понеделник на месец ноември. За популяризирането на тези две мероприятия, по време на самите походи за учениците от цялата страна се организират конкурси:”Какво знаем за четата на Таньо войвода от 1876 г. ? „ и „Какво знаем за Шейх Бедреддин и въстанието му от 1416 г?. „Дружеството провежда семинари и срещи на учители и ученици с водещи наши историци, учени, провежда конкурси, както и издава книги, каталози и списание,, ПЪТ”.

 

 

                                                     /Повече информация за дейността на  КПД”Родно Лудогорие”-гр. София може да намерите в списание”ПЪТ”, брой 2, 2005 год. , издания на ИК,, Гутенберг”или на www. ludogorie. org/