Приобщаване на учениците към европейското културно и духовно наследство чрез патриотичните измерения на похода “По пътя на четата на Таньо войвода”

11/28/2014 12:42

Цели

Походът има научно-познавателно значение и ясно изразени патриотични измерения за съхранение  на националната ни идентичност.  Запознава ни не само с историческото минало на Лудогорието, с историческите факти от превратната съдба на селищата по пътя на похода, с етнографското и фолклорно богатство на различните етноси в Лудогорието, но и с природните забележителности на родния край!

Днес и времето на Таньо войвода

          Днес по пътя на четата съвместно с подкрепата на общините и музеите от Тутракан, Исперих, Разград и Попово под ръководството на КПД „Родно Лудогорие – гр. София”, чиито председател е Борис Илиев се провежда традиционен туристически поход с участието на ученици, туристи и колоездачи. Идеята е това родолюбиво дело да популизира светли примери от нашата история да формира патриотична гордост и преклонение пред героите освободители. През 1997 година в поход се включва като лекар и комендант д-р Анатолий Кънев, като през 1999 година въвежда и униформи на походниците – бяла тениска и зелена козирка. Походът се провежда от 30 май до 02 юни, като участниците изминават пеш и с автобус пътя на четата преминавайки през 30 села на Лудогорието.

В сянката на Ботевата чета

          Четите на Христо Ботев и Таньо войвода преминават едновременно в България на един и същи ден 17 май 1876 година. 6 часа преди Козлодуйския десант на Ботевата чета акустика при село Пожарево, Тутрканско четата на Таньо войвода. Съдбата на двете чети е сходна ентусиазъм, лутане и разгром. Нямайки блясъка на Ботевата чета бойният път и трагичния край на Таньовата чета остават близо 120 години в забвение без да се оцени нейната роля и място в освободителните борби. Макар и със закъснение с похода, който днес се провежда се цели да се възстанови спомена на Таньовата чета за историческата мисия на четата и да изразим нашата признателност към борците отдали живота си за свобода на България.  

На поход с министъра на образованието Д. Вълчев

          Две поредни години във похода се включи и министъра на образованието Д. Вълчев участвайки в тържествата по посрещане на походниците край Антимовото ханче (Тутраканско), град Исперих и село Захари Стояново, както и измина част от пътя с нас. Убеждавайки се в образователните и възпитателните цели на похода, в неговата перфектна организация и провеждане министерството обяви похода по пътя на четата на Таньо войвода за общонационален. За учебната 2007/2008 година той е включен в националния календар за извънучилищни дейности на МОН.

Изяви на учениците

-Участие в Националния конкурс посветен на Таньо войвода – стихотворение, рисунка и мултимедийна презентация

-Ритуализация

-Краеведска дейност

-Участие в маршовата и строева подготовка

-Популяризиране на проявата и нейната устойчивост

-Финансиране на похода след въвеждане на делегирани бюджети в училищата

Ритуализация

-Знамена

            -Български национален трибагреник

            -Знаме на Европейския съюз 

-Транспарант

-Четнически и черкезки униформи - чрез защита на проект от Националната програма “Училището - територия на учениците”, модул “Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност”

Популяризиране на проявата и нейната устойчивост

-Публикации във в-к “Потомци” и местни общински издания

            -“Пътят към безсмъртието”

            -“Походът - една жива история”

            -“Страници от миналото”

            -“По стъпките на изстрадала България”

-Подреждане на кът със снимков материал в училище 

-Направен е филм за похода

-Барелеф на Таньо войвода

-Ученически презентации 

Краеведска и събирателна дейност

-Събиране на исторически данни и документи за четата

Издирен е родственик на четник от Таньовата чета 

Вълнуващи моменти

-Възстановка  на слизане на четата на българска земя при село Пожарево – Тутраканско и клетвата на брега на Дунава.

-Възстановка по залавянето на Стефан Заралията в кръчмата в село Побит камък  - от театрали на селището.

-Участие във възстановка на битката под Керчан баир, в която загива Таньо войвода.

-Природните красоти на трите резервата “Воден”, “Сборяново” и “Бели лом”.

-Воденския лес и стадата от елени, сърни и зубри впечатляват учениците, в резервата Сборяново – учениците разглеждат свещарските могили и тракийската царска гробница, а на текето Демир Баба е гробницата на железния баща. 

Най-вълнуващия момент от преживяното по ПЪТЯ

          На 02 юни – денят на българската признателност с тържество на Керчан баир, където геройски загива войводата Таньо Стоянов завършват вълнуващите моменти от преживяното по ПЪТЯ-ПОХОДА с тържествена проверка, вой на сирени и минута мълчание, ние походниците и всички родолюбиви българи се прекланяме пред делото на нашите освободители.

Смисълът

Подвигът на Таньо войвода трябва да остане жив чрез нас, за да пребъде във вековете тази жива история.

Чрез похода създавайки условия за формиране на патриотизъм, чувство на национална идентичност, почит и признателност към героите отдали живата си за свободата на България са нашият знак за приобщаването ни към общоевропейското културно и духовно наследство.

Автор АТАНАСКА  СТОЙЧЕВА: ръководител на участниците в похода от СОУ “Христо Ботев” гр. Разград